Rétt til umsókna úr sjóði Innheimtumiðstöðvar rétthafa eiga allir sjálfstæðir kvikmyndaframleiðendur sem framleitt hafa kvikmyndaverk sem sýnd hafa verið í sjónvarpi á á tilteknum tíma.

Frá og með IHM tekjum ársins 2009 skal, einu sinni á ári, úthlutað eftir sjónvarpsáhorfsmælingum Capacent Gallup fyrirtækisins eða annars fyrirtækis sem fengið verður til þessa verks. Þannig verður heildaráhorf á efni frá sjálfstæðum framleiðendum mælt í mínútum og sjötíu og fimm prósent (75%) af IHM tekjum ársins skipt á milli framleiðenda í því hlutfalli sem þeir eiga af áhorfi.

Rétthafar gagnvart  úthlutun IHM tekna, sem SÍK berast, skulu vera allir sjálfstæðir framleiðendur sem framleitt hafa eigin íslensk kvikmyndaverk (án tillits til aðildar að SÍK) og gera kröfu um úthlutun til sín samkvæmt auglýsingu(m) frá SÍK um væntanlegar úthlutanir IHM tekna.

Tuttugu og fimm prósent (25%) IHM tekna SÍK verði varðveittar á hávaxtareikningi í varasjóði til að mæta mögulegum framtíðarkröfum á hendur félaginu vegna skiptingar IHM tekna og/eða vegna almenns rekstrarkostnaðar og lögfræðilegra aðgerða sem talið getur verið nauðsynlegt að SÍK ráðist í. Í varasjóði þessum skal, á hverjum tíma,  þó aldrei vera hærri fjárhæð en sem nemur uppsafnaðri tekjuhlutdeild hans síðustu fjögurra undanfarinna ára. Verði um umframhlutdeildar-tekjur að ræða samkvæmt framansögðu skal þeim ráðstafað til almennrar úthlutunar til framleiðenda, skv. 2. mgr., gr. 9.2.

Að auki þá liggja fyrir eftirfarandi vinnureglur stjórnar SÍK varðandi mat á úthlutun:

 1. Leikin sjónvarpsmynd er unnin eftir hefðbundnum vinnuaðferðum kvikmyndar, þ.e. fyrir liggur handrit, leikarar koma að verkinu og upptökur fara fram, ásamt hefðbundinni eftirvinnslu. Þetta er óháð efninu sem myndin kann að fjalla um, enda ekki hlutverk SÍK að leggja mat á efnisinnihald

 2. Verk telst vera leikin heimildarmynd þegar sviðsett eru atriði eða hluti myndar til stuðnings við umfjöllunarefni heimildarmyndarinnar. Þá sé hinn sviðsetti hluti verksins unninn sbr. lið 1. eftir því sem við á.

 3. Sápuóperur eru skilgreindar sem rennslisupptaka með nokkrum tökuvélum og lágmarks eftirvinnslu. Auk þess sem yfirleitt er unnið með fáar eða sömu leikmyndirnar í öllum eða flestum þáttum.

 4. Undir verk sem fjalla um atburði líðandi stundar flokkast íþróttaefni, skemmtiþættir og fréttaþættir hverskonar.

 5. Ekki er úthlutað vegna þátta sem byggðir eru upp sem “sketsar” í kringum útsendingu á öðru efni, sbr. barnaþætti, þar sem meginuppistaðan er erlent efni, en innslögum og kynningum blandað á milli.

 6. Ekki er úthlutað vegna svokallaðra “format” þátta sem unnir eru samkvæmt leyfi  (“format license”) frá þriðja aðila, enda liggur höfundaréttur að þeim þáttum ekki hjá framleiðenda.

 7. Sjálfstæður framleiðandi sem á rétt að viðkomandi verki fær greitt í hlutfalli af eignarhlut sínum í verkinu. Leiki vafi á eignarhlut framleiðenda, getur stjórn SÍK kallað eftir samningum um verkið til sönnunar á eignahlut.

 8. Íslenskir meðframleiðendur á verkum, sem eru að stærstum hluta erlend, en eiga allan rétt á Íslandi, fá úthlutað fyrir viðkomandi verk svo sem um íslenskt verk væri að ræða. Slíkir meðframleiðendur ábyrgjast gagnvart SÍK að þeir hafi heimildir til þess að taka við úthlutun samkvæmt framangreindu frá meðframleiðendum sínum og/eða muni gera upp við þá komi til þess.

 9. Framleiðandi, sem unnið hefur verk sem verktaki annars aðila, á ekki rétt til úthlutunar vegna slíkra verka.

 10. Umsóknaraðili ber ábyrgð á réttmæti og áreiðanleika allra upplýsinga og fullyrðinga sem hann byggir umsókn sína á. Ábyrgð þessi gildir bæði gagnvart SÍK (auk stjórnar og starfsmanna eða verktaka SÍK) og gagnvart þeim aðilum sem hugsanlega eiga réttmætt tilkall til úthlutunar IHM tekna vegna verks eða verka sem umsóknaraðili hefur fengið úthlutað fyrir. Umsóknaraðili hefur með því að taka við úthlutun vegna viðkomandi verks/verka samþykkt ofangreinda ábyrgð. Í þessu felst jafnframt skuldbinding hans til þess að halda SÍK (auk stjórnar og starfsmanna eða verktaka SÍK) fullkomlega skaðlausu(um) gagnvart tjóni sem hljótast kann af völdum rangra upplýsinga eða fullyrðinga umsóknaraðila.

Staðfest af stjórn SÍK 3. nóvember 2023

Eftirfarandi stigatafla skal vera til viðmiðunar við útreikning á greiðslum:

 • Leikin kvikmynd sýnd í kvikmyndahúsi, hver mínúta gefur 10 stig
 • Leikin sjónvarpsmynd, hver mínúta gefur 5 stig
 • Leikin heimildarmynd, hver mínúta gefur 3 stig
 • Aðrar heimildarmyndir, hver mínúta gefur 2 stig
 • Sápuóperur, hver mínúta gefur 1 stig

Ekki er greitt fyrir:

Verk sem fjalla um atburði líðandi stundar.
Kynningarmyndir. Þar með taldar kynningarmyndir um gerð kvikmynda (enda gerðar í kynningarskyni)
Kennslu- og fræðsluefni.
Umræðu- og spjallþætti